Yasal Uyarı

Genel 

Bu feragatnamenin şartları (bundan böyle "Feragatname" olarak adlandırılacaktır),

FiloPlan’a (Fatih Mah. M. Fevzi Çakmak Bulvarı No:113/A Şehitkamil / Gaziantep)

('FiloPlan') ait olan www.filoplan.com ve veya filoplan.com.tr web sitesine uygulanır.

Lütfen bu Feragatnameyi dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Bu web sitesine erişim sağlamakla ya da bu web sitesinde (veya bu web sitesi aracılığı ile)

verilen bilgileri kullanmakla, bu Feragatnameye tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Belirli

ürün ve hizmetlerin kayıt ve şartları ile hizmetler ve bu Feragatname arasında herhangi bir

çelişkinin ortaya çıkması durumunda, bu ürün ve hizmetlere özel şartlar geçerli olacaktır.

 

Bu Web Sitesinin Kullanımı 

Bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgiler, herhangi bir biçimde tavsiye

olarak kullanılmamalıdır. Bu bilgilere dayalı kararlar sizin hesabınıza ve riskleri size aittir.

Her ne kadar FiloPlan güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilmiş, doğru, tam ve

güncel bilgi sağlamaya çalışsa da, FiloPlan bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile

verilen bilgilerin doğru, tam ve güncel olduklarına dair, sarih veya zımni, herhangi bir garanti

vermez ya da beyanda bulunmaz.

FiloPlan bu web sitesinin kontrol ve idaresini Türkiye'den yapar ve bu web sitesinde veya

bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgilerin diğer bölgeler için uygun ve kullanılabilir

olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmaz. Bu web sitesini başka bir bölgeden

kullanmanız durumunda, uygulanacak yerel kanunlara uymakla yükümlü olursunuz.

FiloPlan, bu web sitesinin hatasız ve kesintisiz işlediğine dair, herhangi bir garanti vermez

ya da beyanda bulunmaz.

Bu web sitesinin, diğer İnternet kullanıcılarının kullanımını engelleyebilecek, bu web

sitesinin işlemesini tehlikeye sokabilecek/tehdit edebilecek ve/veya bu web sitesinde veya bu

web sitesi (ya da web sitesinin dayalı olduğu yazılım aracılığı) ile verilen bilgileri etkileyecek

şekilde kullanımı yasaktır.

 

Üçüncü Şahıs Bilgi, Ürün ve Hizmetleri 

FiloPlan’ın üçüncü şahıs web siteleri için hipermetin linkleri sağlaması durumunda, bu gibi

web sitelerinde ya da bu web siteleri aracılığı ile sağlanan herhangi bir ürün veya hizmet

konusunda, FiloPlan’ın bu linkleri onaylaması söz konusu değildir. Bu gibi linklerin

kullanımına dair riskler tamamen size aittir ve FiloPlan bu gibi web sitelerin içerik,

kullanım ve geçerliliğine dair herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülüğü kabul etmez.

FiloPlan, bu gibi web sitelerin içeriklerinin gerçekliğini, doğruluğunu, akla uygunluğunu,

güvenilirliğini ve tamlığını doğrulamamıştır.

Çevirim içi İletişim 

FiloPlan’a e-posta aracılığı ile gönderdiğiniz mesajlar güvenli olmayabilir. FiloPlan,

herhangi bir gizli bilgiyi FiloPlan’a e-posta yolu ile göndermemenizi tavsiye eder. Şayet,

FiloPlan’a e-posta yolu ile mesaj göndermeyi tercih ediyorsanız, bu mesajların üçüncü bir

kişi tarafından ele geçirilme, kötüye kullanılma ve değiştirilme riskini kabul etmiş olursunuz.

 

Yükümlülük Kısıtlaması 

FiloPlan ya da ona ait herhangi bir aracı ya da taşeron, aşağıdaki koşullardan doğan,

aşağıdaki koşulları içeren fakat bununla sınırlı olmamak üzere, (FiloPlan’a bununla ilgili

bilgi verilmiş olsa da) kâr mahrumiyeti dahil, doğrudan, dolaylı, özel, arızi, önemli, cezayı

gerektiren hasarlar veya cezai tazminatlar ile yükümlü olmayacaktır) Bu web sitesine

erişim veya bu web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak, herhangi bir teçhizat ya da diğer

yazılımda ortaya çıkacak herhangi bir hasar, virüs veya diğer her türlü aksaklıklar.) Bu web

sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen herhangi bir bilgi.) FiloPlan ya da size

iletilen bilgilerin ele geçirilmesi, kötüye kullanılması veya değiştirilmesi.) Bu web sitesinin

işlememesi veya kullanılabilir olmaması. v) Bu web sitesinin kötüye kullanımı. vi) Verilerin

kaybolması.) Bu web sitesi tarafından kullanılabilir hale getirilen herhangi bir yazılımın

yüklenmesi veya kullanımı.) Bu web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak üçüncü

şahısların iddiaları.

Yükümlülük kısıtlaması aynı zamanda FiloPlan yöneticileri ve çalışanlarının yararına

düzenlenmiştir.

 

Uygulanacak Kanun 

Bu web sitesi ve ona ait Feragatname, Türkiye kanunlarına uygun olarak düzenlenecek ve

yorumlanacaktır. Bu Feragatname ile bağlantılı tüm itirazlar, Gaziantep mahkemelerinin

inhisarı yargı dairelerine götürülmelidir.

Bu Feragatnamenin çeşitli dillere yapılan çevirilerinde, yorumlamada bir çelişki veya

farklılık olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

 

Düzeltmeler 

FiloPlan, bu Feragatnamenin şartları da dahil olmak üzere, bu web sitesinde veya bu web

sitesi aracılığı ile verilen bilgileri, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme

hakkını elinde tutar. Değişiklileri takip etmek üzere, bu Feragatnamenin şartları da dahil

olmak üzere, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgileri periyodik

olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir.

Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesi, www.filoplan.com ve/veya www.filoplan.com.tr, FiloPlan ('FiloPlan') tarafından yönetilir. Bu web

sitesini ziyaret ettiğiniz zaman FiloPlan, doğrudan ya da dolaylı olarak (bilgi vermeniz

istenen yerlerde) size dair kişisel bilgi toplayabilir. Bununla birlikte FiloPlan bu kişisel

bilgileri sadece, bu Gizlilik Beyannamesi'nde ileri sürülen amaçlara uygun olarak kullanır ve

toplanan kişisel bilgilerin korunmasını sağlar. Bu beyanname, FiloPlan’ın bu web sitesi ile

ilgili veri işleme amaçları, tanımlama bilgisi kullanımı ve kişisel bilgileriniz ile ilgili

haklarınızı nasıl oluşturacağından bahseder.

 

Veri İşleme Amaçları 

FiloPlan işini yürütmek, ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek ve bu

ürün - hizmetleri sunmak ve web istatistiklerinin gelişimi için müşteriler ve web sitesindeki

ziyaretçiler hakkında bilgi toplar ve işler. Verdiğiniz bilgiler, gerektiği zaman size ulaşılması

için kullanılacaktır, örneğin; (bu gibi hizmetleri almamayı tercih etmediğiniz sürece) web

sitesinde yapılan işlevsel değişiklikler hakkında bilgi vermek ya da sizin için faydalı

olabilecek hizmetler sunmak için kullanılacaktır.

 

Kritik Veri 

FiloPlan bu site yolu ile (politik fikirleri, dinsel inanışları, sağlık veya diğer konulardaki

bilgileri açığa vuran bilgiler gibi) kritik kişisel bilgileri toplamak için çabalamaz. Şayet

FiloPlan bu gibi bilgileri istiyor ise, bu durumda sizin öncelikli izniniz alınır. Lütfen,

FiloPlan’a talep edilmemiş kritik kişisel bilgi vermeniz durumunda, bu bilgileri yukarıda

tanımlandığı şekilde kullanmamıza izin vermiş olduğunuzu dikkate alınız.

Tanımlama Bilgileri 

FiloPlan alan adı, siteye giriş sayısı, ziyaret edilen sayfalar, öncesinde/sonrasında ziyaret

edilen siteler ve kullanıcı oturumunun uzunluğu dahil olmak üzere, bu web sitesinin

kullanımına ilişkin bilgi toplayabilir ve bu bilgileri analiz edebilir. Bu bilgi, bir tanımlama

bilgisi kullanılarak toplanabilir. Tanımlama bilgisi, web sayfası sunucumuz tarafından sabit

sürücünüze yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek, bir

tanımlama bilgisini kullanmayı ya da kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Tanımlama bilgisi,

bu web sitesinin daha hızlı ve daha kolay kullanımını sağlayacaktır.

 

Üçüncü Şahıs Siteleri 

Bu Gizlilik Beyannamesi'nin, bu web sitesine bağlı üçüncü şahıs sitelerini kapsamadığını not

ediniz.

 

Haklarınızın Oluşturulması; FiloPlan ile İletişim 

FiloPlan'dan pazarlama mesajları almak istemiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gizlilik Beyannamesi, veri işleme faaliyetlerimiz veya bu web sitesi ile ilgili sizin

işlemleriniz hakkında sorularınız olduğu takdirde de bizimle iletişime geçebilirsiniz. E-posta

adresimiz info@filoplan.com

 

Düzeltmeler 

FiloPlan bu Gizlilik Beyannamesi'ndeki kısımlarda istediği zaman değişiklik yapma hakkını

elinde tutar. Lütfen, değişiklikleri takip etmek üzere, bu beyannameyi zaman zaman kontrol

ediniz.

Bu site kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek adına çerezler kullanmaktadır. Çerez politikamız için tıklayınız.